Om oss

MENIGHETENS VISJON

Den overordnede visjon for menighetens arbeid er:

ALLE - ALLTID BRENNENDE

Vi har en visjon om å nå alle mennesker og hjelpe dem til et brennende trosliv. Visjonen er basert på våre 5 hovedverdier.

 

MENIGHETENS 5 HOVEDVERDIER

Menighetenes verdier er: Jesusbegeistring, Åndelig kraftstasjon, Ung generasjon, Sang og musikkglede og Alle er med

Disse verdiene er grunnlaget for menighetens visjon: Alle – alltid brennende
 

1. JESUSBEGEISTRING
Vi vil at alle skal bli kjent med Jesus, bli preget av ham
og begeistret til å formidle evangeliet videre.

 

2. ÅNDELIG KRAFTSTASJON 
Vår menighet er åpen for Den Hellige Ånd. 
Ved Ånden får vi kraft og styrke til å møte livets utfordringer,
og opplever vekst i eget liv og menighetens arbeid.

 

3. UNG GENERASJON
Vi fokuserer på den unge generasjonen
og lar de være toneangivende for arbeidet vi driver.

 

4. SANG- OG MUSIKKGLEDE 
Vi har et variert musikkuttrykk i møtene våre
som skaper glede, inspirasjon og tilbedelse.

 

5. ALLE ER MED 
Alle skal oppleve et godt og inkluderende fellesskap,
hvor vi er like mye verdt og hvor alle kan få bruke
sine evner og nådegaver.