Gudstjeneste

Gudstjeneste

Det naturlige samlingspunktet for menigheten er gudstjenesten. Vi feirer oftest gudstjeneste søndager kl 11:00, men har innimellom møtepunkt på andre tidspunkt. Se vår kalender for mer info.
Metodistkirkens gudstjenester er åpne for alle, og man er velkommen til å delta så mye eller lite man vil.

Vi har familiegudstjeneste "Familietimen" én gang i måneden.

Søndagsskole og 13+

Søndagsskole og 13+

Søndagsskolen samles under gudstjenesten, ca. annenhver søndag. Søndagsskolen er delt inn i tre grupper:

3-7 år har en samling med enkel formidling, frilek og varierende aktiviteter.

8-12 år har en samling med formidling, samtale og aktivitet.

13+ har en samling med formidling, samtale og aktivitet.

Ta kontakt med søndagsskolens leder Anne Sophie Trulsen hvis du lurer på noe.

Barnekoret Skala

Barnekoret Skala

Barnekoret Skala møtes annenhver torsdag i oddetallsuker. Koret er for jenter og gutter i alle aldre. Øvelsen starter 17.30-19.00. Alle har en felles start, men deler seg etterpå i 3 grupper. De eldste øver noe lenger enn de yngste. Koret deltar på noen familiegudstjenester (Familietimen) og andre arrangementer i løpet av året.  Ta kontakt med Therese Bakko om det er noe du lurer på.

Speider

Speider

Speidergruppen møtes tirsdager kl 17.30-19.00. Alle fra 2. klasse og oppover kan være med. I speideren lærer du alt fra ferdigheter i naturen, til Guds ord. Her har vi det gøy og vi blir bedre kjent med hverandre. Speidergruppa bytter på å ha sine samlinger i kirka, på Trettenes eller andre tursteder. I løpet av året har vi også flere faste overnattingsturer. Ta kontakt med gruppeleder Marit Synøve Pedersen for mer informasjon.

Lørdagsklubben og 13+kveld

Lørdagsklubben og 13+kveld

Lørdagsklubben er et tilbud for barn/tweens fra 3. klasse og oppover. Vi samles ca. annenhver lørdag fra klokken 16.00. Her vil det være forskjellige aktiviteter, kiosk og andakt. For mer informasjon, ta kontakt med pastor Idar Halvorsen

13+ kveld er et tilbud for tenåringer i ungdomsskolealder og oppover. Vi samles én lørdagskveld i måneden kl. 18.00. Vi har kiosk, ulike aktiviteter og andakt. For mer informasjon, ta kontakt med Lina Talset Blikstad

Gospelkoret

Gospelkoret

Vårt gospelkor øver på onsdager kl.19.00. Koret har sangere  i alle aldre, de fleste er i aldersgruppen 40+ men vi ønsker oss alltid flere sangere. Koret har konserter lokalt gjennom året, og innimellom reiser de på besøk til andre menigheter. 

Ta kontakt med Dag Harald Andersen

Formiddagstreff og sentrumstreff

Formiddagstreff og sentrumstreff

Vi samles til spennende temaer og samtaler på våre formiddags- og sentrumstreff. 

Formiddagstreffene foregår hver 3. tirsdag i måneden kl.11.00:
 

Sentrumstreffene foregår siste fredag i måneden kl. 12.00. Her er det påmelding i forkant fordi vi også serverer middag. 150 kr pr. person
 

Se kalender for kommende arrangementer

Bibeltime

Bibeltime

Nysgjerrig på Bibelen? Vi møtes en tirsdag i måneden for å høre og snakke sammen om hva som står i Bibelen. 

Se vår kalender for flere aktiviteter.

Smågrupper

Smågrupper

De som ønsker et livsnært og personlig trosfellesskap kan delta i en smågruppe. Det er flere smågrupper i menigheten, med varierende størrelse og alder. Gruppene møtes jevnlig, ofte i hverandres hjem. Ta kontakt med gruppeansvarlig Karl Kristian Markman om du ønsker å være med i en smågruppe.