Metodistkirken i Larvik

Menighetens prest: Idar Halvorsen - mobil: 986  52 836

Trosopplærer: Lina T. Blikstad (Arbeidsdager mandag og tirsdag)

Kontormedarbeider: Ellen Irene Klepaker (Arbeidsdager mandag og tirsdag)

Besøksadresse: Haralds gate 4, 3256 Larvik
Trefftid på kontor: Etter avtale

Kontortelefon: 948 58 334 (Bemannet mandag og tirsdag 09.00-12.00) Sms'er sendt til dette nummeret kan ikke garanteres lest. Ring oss, eller bruk e-post

E-post: kontor@larvik.metodistkirken.no

Postadresse: Postboks 151, 3251 Larvik

 

Andre kontaktpersoner i Metodistkirken i Larvik:

Menighetsrådsleder: Bjørn Einar Islann - mobil: 95988900

Menighetens barne- og ungdomsråd (BUR): Menigheten har et eget styre for barne- og ungdomsarbeidet. Her sitter ledere for de ulike aktivitetene, pastor og BUR-leder. BUR planlegger felles arrangement og tar opp saker som omhandler barn og unge i menigheten. Er det noe du vil ta opp med BUR, ta kontakt med leder Ingeborg Tønne Olsen

Barnekoret Skala: Therese Bakko, 99253185
Speideren: Marit Synøve Pedersen, 97582683
Søndagsskolen: Anne Sophie Trulsen, 95985884
Gospelkoret: Dag Harald Andersen, 47654110