lights-1088141

Allehelgensdag

Gudstjeneste søndag kl.11.00

Søndag 5.november blir en dag med mye innhold i vår gudstjeneste. I tillegg til at vi skal minnes våre nære og kjære som har gått bort, vil det være barnedåp, søndagsskole og 13+. Vårt Gospelkor deltar med sang, og Pastor Idar Halvorsen taler.