Allehelgenssøndag

Gudstjeneste med dåp og minne om de avdøde siste år