Gudstjeneste - Samlingssøndag

Nattverd og søndagsskole. 13+ for de eldste