St.Hans-feiring på Lydhus

St.Hans-feiring på Lydhus

Vi samles tradisjonen tro på Lydhusstranda for sosialt samvær og innsamling til Agapeprosjektet.

Mer info og program vil komme senere