Menighetskonferanse (Årsmøte)

Papirer til menighetens årsmøte vil bli lagt ut i kirken onsdag 12.april og også komme her på våre nettsider.